Regulamin

Regulamin sklepu wNaszejBajce.pl

Zamówienie nieopłacone w ciągu 24h zostają anulowane. Jeżeli po tym czasie został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto nadawcy.

Jeśli masz pytania dotyczące produktów, zamówień lub polityki prywatności to skontaktuj się z nami – dane do kontaktu wskazane są w zakładce Kontakt.

Postanowienia ogólne

Sklep, dostępny pod adresem wnaszejbajce.pl. jest prowadzony przez Marcin Zalewski FUTURE SOLUTIONS, 05-250 Radzymin, ul. Juliana Tuwima 8, NIP 5222535046.

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://wnaszejbajce.pl

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedozwolone są działania o charakterze bezprawnym.

Definicje

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – zwany dalej „Sklepem”, przyjmujący zamówienia poprzez stronę internetową https://wnaszejbajce.pl

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

  • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
  • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
  • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu przez Klienta jest wymagane:

  • posiadanie konta pocztowego e-mail.
  • Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  • Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

Zakupy w Sklepie

Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.

Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia). Nie ma możliwości osobistego odbioru towaru.

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.

Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.

Łącze do pobrania produktów w formie cyfrowej zostanie udostępnione po opłaceniu zamówienia w ciągu maksymalnie 24 godzin.

Zakupy w Sklepie nie wymagają tworzenia konta użytkownika sklepu. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

Potwierdzenie zamówienia następuje w formie wiadomości email. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz przesłać taką informację w dniu złożenia zamówienia wraz z jego numerem na adres email kontaktowy sklepu.

Formy płatności za zamówienie.

Sklep obsługuje płatności wyłącznie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Odstąpienie od umowy

Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.

Zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep o reklamacji za pośrednictwem poczty email.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marcin Zalewski FUTURE SOLUTIONS, 05-250 Radzymin, ul. Juliana Tuwima 8, NIP 5222535046.

Podanie danych osobowych i wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

Całkowita odpowiedzialność prowadzącego Sklep ogranicza się do wartości opłaconego przez Klienta zamówienia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.